Pruge, putevi i mostovi

Pruge, putevi i mostovi

Ovu vrstu objekata Hidrotehnika-Hidroenergetika je izvodila
uglavnomu sklopu velikih hidrotehničkih projekata.

Put Vladičin Han - Crna Trava 

Dužine

52 km

Širine

7 m

Izgradjen

1973-1976

Put Redjma - Gattara 

Dužina

15 km

Širina

8 m

Izgradjen

1970-1971 u okviru projekta brane"Wadi Gattara"

Put Derna-Bu Mansur 

Dužine

24 km

Širine

8 m

Izgradjen

1975-1977 u Libiji, uokviru projekta brane "Wadi Derna" sa 10 mostova ukupne dužine 350 m

Put Božica - Bosilegrad 

Dužine

7 km

Širine

8 m

Izgradjen

1973

Put Kokin Brod - Nova Varoš 

Dužine

6 km

Širine

8 m

Izgradjen

1960