Brana Sarrath

SARRATH

2007 - 2015


Brana je u izgradnji na reci SARRATH na zapadu Tunisa u blizini grada EL KEF i služi za snabdevanje vodom i navodnjavanje područja Boughanem i Mahjouba.

 

Lokacija
reka, mesto, država
 

Oued Sarrath, TUNIS 

Tip brane 

Kombinacija od valjanog betona i nasipa 

Investitor 

Ministarstvo poljoprivrede Tunisa 

Projektant 

COYNE ET BELLIER 

Visina brane
Dužina u kruni
Širina u kruni
Širina u temelju
Količina iskopa
Količina nasipa
Optočna galerija

Vodozahvatna kula

Bušenje i injektiranje

Dijafragma
Akumulacija

Količina betona

-valjani beton

-klasični beton 

45 m'
800 m'
6 m'
200 m'

341.000 m³
305.000 m³
7,5x4,0  l= 48 m'

5,40x5,40 m, h=45 m' 

4.600 m' 

4.000 m²
70.000.000 m³

307.000 m³

34.000 m³