Tunel Harka

Tunel Harka

Hidrotehnički tunel Harka se nalazi u regionu Sejnane na severu Tunisa, udaljen oko 100 km zapadno od glavnog grada Tunisa.Hidrotehnički tunel Harka se nalazi u sklopu sistema za vodosnabdevanje severnog dela zemlje ( sistem brana i akumulacija povezanih cevovodima i tunelima za transfer vode ). Namena hidrotehničkog tunela Harka je da prevede vodu iz akumulacije Harka u akumulaciju Sejnane, i time da obezbedi dovoljne količine vode za vodosnabdevanje regiona severnog Tunisa.

Ukupna dužina tunela je 1 570 metara. Poprečni presek je kružni prečnika 2,40 m sa betonskom oblogom debljine 40cm.
Trasa tunela prolazi kroz geološki nepovoljan teren ( laporoviti škriljci ) sa visokim nivoom podzemne vode. Iskop tunela se izvodi mašinskim putem uz delimičnu upotrebu eksploziva. Duž cele trase javljaju se značajna procurivanja što uslovljava brzu reakciju i izvođenje radova na zaštiti iskopa.Iskop se izvodi u fazama tako što se nakon iskopa pojedine deonice postavljaju remenata i vrši zaštita iskopa putem torkret betona različite debljine.

Betoniranje sekundarne obloge se izvodi, takođe u fazama, nakon završetka iskopa i zaštite iskopa. Oplata koja se koristi za betoniranje je sistemskog tipa.
Radovi su započeti sredinom 2008.godine i završetak je planiran za kraj 2011.godine.